تصمیم شما را جهت پیوستن به «سایت» را تبریک می‌گوئیم لطفا موارد دقت بفرمائید:
  • 'نام کاربری' وارد شده،باید آدرس ایمیل معتبر باشد.زیرا در غیر اینصورت ارسال ایمیل امکانپذیر نمی باشد.
  • نام 'مستعار انتخابی' باید در شان ثبت نام کننده باشد. انتخاب اسامی سبک سبب حذف آنی شما خواهد شد.
  • رمز عبور انتخابی ، باید حداقل 8 حرفی و حداکثر 16 حرفی و مجموعه ای از اعداد و حروف بزرگ و کوچک و کاراکترهای ویژه(#,$,%,*,@,~) باشد.