تشویق و حمایت از پروژه های کارشناسی ارشد


 تشویق و حمایت از پروژه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 

در راستای توجه به انجام تحقیقات کاربردی و توسعه فرهنگ پژوهش و نوآوری و ایجاد تعامل بین صنعت و دانشگاه، اداره پژوهش و فناوری موضوعات پژوهشی مورد نیاز و اولویت دار شرکت را در قالب پایان نامه های کارشناسی ارشد/ دکتری جمع بندی نموده و جهت حمایت اعلام می دارد.

 

در همین راستا کلیه اساتید و دانشجویان علاقه مند می توانند پس از تکمیل فرم پیشنهاد اولیه طرح پژوهشی (قابل دریافت از منوی فایل های پژوهشی ) و ارسال آن در این فراخوان علمی- پژوهشی شرکت نمایند.

بدیهی است شرکت در این فراخوان و ارسال اولیه فرم پیشنهاد پروپوزال به منزله تائید آن نبوده و موافقت نهایی با پروپوزال ارائه شده منوط به طی مراحل لازم می باشد.