نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی از تاريخ 1 خرداد ماه 1399

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم15,159RLS/Kg
2برش روغنی سبک25,121RLS/Kg
3آيزوفيد27,633RLS/Kg
4آیزوریسایکل32,909RLS/Kg
5حلال 40223,872RLS/Liter
6برش روغنی سنگین24,483RLS/Kg
7قیر 85-1000RLS/Kg
8قیر 60-700RLS/Kg
9گوگرد گرانول5,794RLS/Kg
10حلال 40429,106RLS/Liter
11سلاپس واكس19,821RLS/Kg
12ریفرمیت0RLS/Liter
13روغن پایه 180N39,490RLS/Kg