نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی نوبت اول آبان ماه 1402

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم119,400RLS/Kg
2برش روغنی سبک (لوبکات سبک)194,193RLS/Kg
3آيزوفيد213,612RLS/Kg
4آیزوریسایکل254,393RLS/Kg
5حلال 402259,222RLS/Liter
6برش روغنی سنگین (لوبکات سنگین)189,256RLS/Kg
7گوگرد گرانول34,520RLS/Kg
8حلال 404223,881RLS/Liter
9سلاپس واكس154,328RLS/Kg
10روغن پایه تبریز305,272RLS/Kg