نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی نوبت اول مهر ماه 1401

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم67,267RLS/Kg
2برش روغنی سبک (لوبکات سبک)116,832RLS/Kg
3آيزوفيد128,515RLS/Kg
4آیزوریسایکل153,049RLS/Kg
5حلال 402193,623RLS/Liter
6برش روغنی سنگین (لوبکات سنگین)113,861RLS/Kg
7گوگرد گرانول21,839RLS/Kg
8حلال 404157,328RLS/Liter
9سلاپس واكس90,564RLS/Kg
10روغن پایه 180N183,659RLS/Kg