نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی نوبت دوم مهر ماه 1399

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم37,156RLS/Kg
2برش روغنی سبک60,008RLS/Kg
3آيزوفيد66,009RLS/Kg
4آیزوریسایکل78,611RLS/Kg
5حلال 40254,561RLS/Liter
6برش روغنی سنگین58,482RLS/Kg
7قیر 85-1000RLS/Kg
8قیر 60-700RLS/Kg
9گوگرد گرانول10,719RLS/Kg
10حلال 40464,472RLS/Liter
11سلاپس واكس47,819RLS/Kg
12ریفرمیت0RLS/Liter
13روغن پایه 180N94,333RLS/Kg