نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی از تاريخ 1 مرداد ماه 1399

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم29,523RLS/Kg
2برش روغنی سبک46,215RLS/Kg
3آيزوفيد50,837RLS/Kg
4آیزوریسایکل60,542RLS/Kg
5حلال 40245,500RLS/Liter
6برش روغنی سنگین45,041RLS/Kg
7قیر 85-1000RLS/Kg
8قیر 60-700RLS/Kg
9گوگرد گرانول7,700RLS/Kg
10حلال 40449,006RLS/Liter
11سلاپس واكس37,282RLS/Kg
12ریفرمیت0RLS/Liter
13روغن پایه 180N72,651RLS/Kg