نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی نوبت دوم دی ماه 1400

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم71,899RLS/Kg
2برش روغنی سبک (لوبکات سبک)115,882RLS/Kg
3آيزوفيد127,470RLS/Kg
4آیزوریسایکل151,805RLS/Kg
5حلال 402128,002RLS/Liter
6برش روغنی سنگین (لوبکات سنگین)112,936RLS/Kg
7گوگرد گرانول55,335RLS/Kg
8حلال 404136,794RLS/Liter
9سلاپس واكس92,417RLS/Kg
10ریفرمیت0RLS/Liter
11روغن پایه 180N182,167RLS/Kg