نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی نوبت اول بهمن ماه 1399

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم57,722RLS/Kg
2برش روغنی سبک90,013RLS/Kg
3آيزوفيد99,014RLS/Kg
4آیزوریسایکل117,917RLS/Kg
5حلال 40289,211RLS/Liter
6برش روغنی سنگین87,725RLS/Kg
7قیر 85-1000RLS/Kg
8قیر 60-700RLS/Kg
9گوگرد گرانول24,573RLS/Kg
10حلال 40491,992RLS/Liter
11سلاپس واكس72,723RLS/Kg
12ریفرمیت96,824RLS/Liter
13روغن پایه 180N141,501RLS/Kg