نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی نوبت اول بهمن ماه 1401

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم67,700RLS/Kg
2برش روغنی سبک (لوبکات سبک)110,466RLS/Kg
3آيزوفيد121,513RLS/Kg
4آیزوریسایکل144,711RLS/Kg
5حلال 402195,665RLS/Liter
6برش روغنی سنگین (لوبکات سنگین)107,658RLS/Kg
7گوگرد گرانول30,564RLS/Kg
8حلال 404169,021RLS/Liter
9سلاپس واكس87,679RLS/Kg
10روغن پایه 180N173,653RLS/Kg