راهنمای تعریف پژوهشی


اولويت هاي طرح پژوهشي ( سبد پژوهش و فناوري ) :

1-    طراحي، تست، توليد و استاندارد سازي تجهيزات و كالاهاي راهبردي مورد نياز شركت

2-    انجام مهندسي معكوس جهت كسب دانش فني و ساخت نمونه اوليه ( prototype ) تجهيزات مهم مكانيكي شركت

2-    دستيابي به دانش فناوري ها ، فرآيندها ، كاتاليست ها و مواد شيميايي با تمركز ویژه بر روش هاي نوين گوگرد زدايي محصولات شركت

4-    طرحهاي پژوهشي در راستاي كاربردهاي مواد نانو 

5-    انجام پژوهش هاي هدفمند و كاربردي در زمينه خوردگي