ساختار سازمانی و مشخصات ثبتی


اطلاعات ثبتی

شماره ثبت شرکت:

36249

کد اقتصادی:

411166369494

شناسه ملی:

10101874806

شماره کسب و کار:

119932623587

سهامداران عمده

سهامداران شرکت و درصد سهام هریک

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان(سهامي عام)
49.54%
شرکتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت
12.50%
شرکت سرمايه گذاري هامون سپاهان(سهامي عام)
3.24%
بانک صادرات
5.19%
بانک تجارت
4.71%
بانک ملت
2.59%
سایر سهامداران حقیقی
17.62%
سایر سهامداران حقوقی
4.61%

غلامرضا باقري دیزج

نائب رییس هیأت مدیره

فرشـید الاسونـد

رییس هیأت مدیره

کمیل پور ضیایي

عضو هیأت مدیره

علیرضا قانعي فر

عضو هیأت مدیره

جواد محمـد باقرزاده

عضو هیأت مدیره

image