حضور مدیر عامل پالایشگاه تبریز در مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس

زنگ بازگشایی دبستان دخترانه فاطمه زهرا(س) کوجووار از جوامع محلی همجوار پالایشگاه تبریز توسط مهدوی فرماندار تبریز و مهندس باقری مدیر عامل پالایشگاه تبریز در اول مهر برگزار شد

 پالایشگاه تبریز پیش از این در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود نسبت به تهیه لباس فرم دانش آموزان این دبستان و نیز تجهیز حیاط مدرسه و آسفالت ریزی آن جهت ایجاد محیط مساعد برای تحصیل دانش آموزان اقدام کرده بود.