گراميداشت 13 آبان روز دانش آموز با حضور 400 نفر از دانش آموزان جوامع محلي (كوجووار) در شركت پالايش نفت تبريز