مراسم تقدیر و تشکر از زحمات همکاران واحد نقلیه و رانندگان شرکت پالایش نفت تبریز در روز حمل و نقل و رانندگان