دود منتشرشده در غرب تبريز ارتباطي به پالايشگاه تبريز ندارد

.

به گرارش  روز سه شنبه مورخ بیستم خرداد ۹۹ روابط عمومي و امور بين الملل شركت پالايش نفت تبريز دود منتشر شده در غرب تبريز هيچ گونه ارتباطي با پالايشگاه تبريز نداشته و تمامي واحدهاي عملياتي اين شركت به صورت نرمال در سرويس قرار دارند