اطلاعيه شماره 4 شرکت پالایش نفت تبریز در خصوص نتایج آزمون جذب نيروي انساني 51 نفري در سال 99