اطلاعيه شماره 5 شرکت پالایش نفت تبریز در خصوص روش اجرایی شرکت در مصاحبه جذب نيروي انساني 51 نفری