زمانبندی برگزاری مصاحبه آزمون جذب نیروی انسانی شرکت پالایش نفت تبریز در دی ماه 1401

جهت مشاهده اطلاعیه در خصوص روش اجریی برگزاری مصاحبه آزمون جذب نیروی انسانی شرکت پالایش نفت تبریز بروی لینک زیر کلیک نمایید.

اطلاعیه زمانیندی برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی

برای مشاهده زمانبندی برگزاری مصاحبه آزمون جذب نیروی انسانی شرکت پالایش نفت تبریز در دی ماه 1401 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

جزئیات زمانبندی برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی

برای مشاهده کروکی محل مصاحبه آزمون اینجا کلیک فرمایید