نتایج پذیرفته شدگان مصاحبه آزمون استخدامی شرکت پالایش نفت تبریز در رشته شیمی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، حسابداری، مهندسی شیمی و مدیریت