زمانبندی برگزاری مصاحبه آزمون جذب نیروی انسانی شرکت پالایش نفت تبریز خرداد ماه 1403

جهت مشاهده اطلاعیه در خصوص روش اجریی برگزاری مصاحبه آزمون جذب نیروی انسانی شرکت پالایش نفت تبریز بروی لینک زیر کلیک نمایید.

اطلاعیه زمانبندی برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی

برای مشاهده زمانبندی برگزاری مصاحبه آزمون جذب نیروی انسانی شرکت پالایش نفت تبریز در خرداد ماه 1403 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

جزئیات زمانبندی برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی رشته مدیریت

جزئیات زمانبندی برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی رشته حسابداری

جزئیات زمانبندی برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی رشته مهندسی صنایع