مدارك استعلام شماره 18-الف-99ارائه خدمات مديريت و ساماندهي اسناد و مدارك به روش ميكروفيلم

مدارك استعلام شماره 18-الف-99ارائه خدمات مديريت و ساماندهي اسناد و مدارك به روش ميكروفيلم

جهت كسب اطلاعات بيشتر با واحد امور حقوقي  قراردادها- خانم كريم زاده به شماره 21148347-041 تماس حاصل فرماييد.

آخرين مهلت تحويل مدارك طبق اسناد پيوستي تا ساعت 12:30 روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02 مي باشد. 

 

جهت دريافت مدارك استعلام روي لينك زير كليك نماييد.

مدارك استعلام 18 -الف-99 تهيه ميكروفيلم


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf