فـــراخوان مـــناقصه عــــمومی موضوع : RZD-9916158

فـــراخوان مـــناقصه عــــمومی موضوع : RZD-9916158

شماره تقاضا شرح کالا تعداد اقلام واحد مبلغ ضمانت نامه آخرین تاریخ شرکت در مناقصه مدارک
RZD-9916158 روغن پايه تركمنستان SN180 100 تن 540000000 1399/07/30

 

از تمامی شرکتهایی که مايل به شركت در مناقصه فوق مي باشند و توان تهیه ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ 540/000/000 ریال (ضمانت نامه معتبر بانكي/ چك تضمين شده بانكي/چك بين بانكي) را دارند، دعوت مي شود تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك ذيل حداكثر تا تاريخ 99/07/30 به نشاني تبريز، كيلومتر5 جاده تبريز/ آذرشهر، شركت پالايش نفت تبريز، واحد بازرگاني ارسال/تسليم نمايند.

متقاضيان محترم جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن كارشناس مربوطه  34205584-041 تماس حاصل فرمايند.

ارزيابي كيفي مطابق معيارهاي اعلام شده در فرم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان قابل دسترسي در آدرس اينترنتي http://www.tzorc.ir بخش مناقصه و مزايده‌ها به عمل خواهد آمد.

 

مدارک مورد نیاز:

1-   تصاویر اساسنامه، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تصمیمات و تغییرات و... بعدی تاکنون و مندرج در روزنامه رسمی.

2-  سوابق فعالیتهای انجام شده و یا در حال انجام شرکت در ارتباط با مناقصه فوق همراه تاییدات مربوطه.

3-  امكانات و تجهيزات و توانايي فني و مالي براي انجام كار

 

** ارائه مدارك، رزومه و اطلاعات لازم در ارزيابي توانمندي موثر خواهد بود.

** بدیهی است شرکت پالایش نفت تبریز پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود  از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل خواهد آورد. ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

** جهت مشاهده متن فراخوان کلیک فرمایید.


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf