آگهي شناسايي پيمانكار - مناقصه عمومي شماره 13-م-1403-طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تاسیسات جمع آوری کاندنسیت

آگهي شناسايي پيمانكار - مناقصه عمومي شماره 13-م-1403-طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تاسیسات جمع آوری کاندنسیت

شركت پالايش نفت تبريز در نظر دارد انجام خدمات "طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تاسیسات جمع آوری کاندنسیت منطقه یک " خود را  با شرايط و مشخصات زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد.

در صورت هرگونه سوال و ابهام با شماره تلفن 21148349-041 آقای مهندس رخشانی کیا تماس حاصل نمائيد.

توضيح مهم اينكه كپي برابر اصل نمودن مدارك در اين مرحله نياز نمي باشد و مدارك طبق شرايط درج شده در آگهي شناسايي پيمانكار (فايل پيوست) ارائه گردد.

آخرين مهلت ارسال رزومه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1403/04/16 مي باشد.

آگهی شناسایی پیمانکار را از لینک زیر دانلود نمایید:

آگهي شناسايي پيمانكار - مناقصه شماره 13-م-1403


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf